00700 ročenka 2017–2019

< 1 / 7 >

Po výstavě rekapitulující deset let společného působení, kterou jsme uspořádali začátkem roku 2013 a jejíž součástí byl i katalog našeho dosavadního snažení, jsme plánovali po pěti letech vydat pokračování. Ale roky běží, jeden projekt následuje druhý a kde nic tu nic. Řekli jsme si, že slevíme ze svých představ a vyzkoušíme variantu cyklických publikací (něco na způsob ročenek) – první z nich je za roky 2017–2019. Pokusili jsme se zde zachytit to nejzajímavější a pro nás nejdůležitější, co se v minulém roce přihodilo. Vybrali jsme celou škálu toho, čím se zabýváme – od územního plánování a urbanismu přes bytové a rodinné domy, veřejné, komerční a sportovní stavby až po veřejný prostor. Najdete zde tucet projektů různých měřítek a v různých fázích rozpracovanosti. Je velice pravděpodobné, že některé z nich, které dnes prezentujeme v jedné z počátečních fází, se v dalších ročenkách objeví již dokončené. Příkladem jsou zde představené studie dvou lysolajských projektů, jejichž realizace už započala (00538) respektive je téměř u konce (00604). Z ročenek by se tak mohla stát kronika ateliéru, která snadno zachytí, jak se projekty vyvíjely.

 

Projekty: 00041 informační a kulturní centrum píšť; 00288 active hotel kuřim; 00476 cerit science park II – 1. etapa; 00493 vila, chvalíkovice; 00526 dům kateřinka; 00531 vak vyškov; 00538 obytný soubor zátiší lysolaje; 00604 sportovní areál praha-lysolaje; 00609 územní plán hněvotín; 00640 územní studie dálniční a silniční sítě jmk; 00713 polyfunkční dům patio, brno-bystrc 00729 tržní náměstí liberec