00526 dům kateřinka

< 1 / 18 >

Zhruba tisícihlavá obec Kateřinice je vzdálena asi 10 km severozápadně od Vsetína. Areál bývalého zemědělského družstva ze sedmdesátých let ve střední části obce je určen k doplnění její veřejné vybavenosti. Součástí lokality je i dům Kateřinka.

Jednopodlažní dům je navržen na půdoryse obdélníka s vnitřním atriem, kde jednotlivá křídla jsou propojena venkovním loubím otevřeným do společné pobytové zahrady v atriu. Tento prostor je volným přepisem klášterního dvora, respektive staré římské zahrady, jako místa k pobytu, potkávání se a odpočinku v chráněném prostoru. Tři obytná křídla s celkem třinácti byty o velikosti 2+kk s vlastními předzahrádkami jsou kryta plochou střechou.

Severovýchodní křídlo přiléhající k hlavní silnici mělo původně, kromě hlavního vstupu, bytu správce (dnes je využíván jednou uprchlou ukrajinskou rodinou) a technického zázemí domu, obsahovat společné prostory domu (recepce, společenská místnost, jež měla zároveň sloužit setkávání důchodců z celých Kateřinic a jídelna s malou kuchyní). Po delším rozvažování a veřejné debatě, je zde nakonec umístěna knihovna, která bude místem mísení jednotlivých věkových i sociálních skupin obyvatel obce. Severovýchodní vstupní křídlo, pohledově exponované od hlavní ulice, je ukončeno sedlovou střechou, čímž odkazuje k tradiční archetypální formě stavení. Pro umocnění lokálního charakteru je stavba z velké části pokryta dřevěným obkladem.

Současně je stavba soudobá využitím tepelných čerpadel s fotovoltaickými články k vytápění a pro ohřev teplé vody. Kvůli co nejefektivnějšímu jímání dešťové vody byl v průběhu výstavby opuštěn koncept zelených střech, a tak je veškerá voda z plochých střech jímána do podzemních nádrží a zpětně v objektu využívána pro splachování WC.

projektlist ke stažení
místo stavby:
Kateřinice, CZ
klient:
obec Kateřinice
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
spolupráce:
Josef Hajný (AD), Miroslav Revaj (AD), Jiří Stehno (SKŘ), Jitka Špondrová (PBŘ), Olga Krásenská (ZTI), Jan Vrba (VHS), Radek Skalník (VZT), Lenka Marková / ENBRA a Josef Bahr (ÚT), Pavel Dočekal (SIL), Václav Slíva / ATEH (LD)
fáze projektu:
dokončeno
projekt:
2015–2020
realizace:
2019–2023
plocha pozemku:
4 900 m2
zastavěná plocha:
1 495 m2
podlažní plocha:
1 051 m2
foto:
Radek Brunecký / ATELIÉR BRUNECKÝ