00538 obytný soubor zátiší lysolaje

< 1 / 23 >

Nová zástavba na severozápadním okraji MČ Praha-Lysolaje vznikla ve vzájemné symbióze veřejného a soukromého sektoru – obce a developera. Cílem projektu bylo vytvořit novodobé centrum obce a doplnit tak chybějící veřejnou vybavenost, pro kterou už se ve stávající zástavbě nenašlo místo. Lokalita je komunikačně napojena ve čtyřech místech na stávající uliční síť. Jádrem území jsou dvě veřejná prostranství – náměstí a park. Náměstí je vymezeno komunitním centrem s multifunkčním sálem a restaurací, bytovým domem s obecními byty, centrem služeb (ordinace lékaře, mateřské centrum, obchod s potravinami apod.) a jednopodlažním bytovým domem s atriovými byty. Park je na severu ukončen mateřskou školkou zapuštěnou do stoupajícího terénu. Po obvodu je rozmístěno 57 rodinných domů několika typů, které jsou uspořádány nálevkovitě v souladu s morfologií terénu. Celá lokalita je dotvořena novým sportovním areálem na severovýchodě.

Dualita návrhu se odráží i v materiálovém řešení, kdy veřejné – domy kolem náměstí – jsou navrženy v obkladu z režného zdiva a soukromé – rodinné domy – v kombinaci světlých omítek a kamenných zídek. Třetím doplňujícím elementem je park.

místo stavby:
Štěpnice, Praha-Lysolaje, CZ
klient:
Landia - Zátiší a Městská část Praha–Lysolaje
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jan Weiss
fáze projektu:
realizováno
projekt:
2015–2019
realizace:
2020–2023
řešené území:
6,3 ha
zastavěná plocha:
16 500 m2
podlažní plocha:
18 500 m2