00729 tržní náměstí liberec

< 1 / 6 >

Jednoduchý a přímočarý koncept založený na pravidelném sponu listnatých stromů vysazených do prostorově zvlněné dlážděné plochy.

V prvních etapách vývoje je řešení doplněné o liniové květinové záhony, rovnoběžně „rozházené“ v celé ploše náměstí. Cílem řešení je prostorová harmonie během celého vývoje navržené úpravy. V jednotlivých fázích se bude pouze měnit poměr účinku jednotlivých vegetačních prvků. V poslední fázi vytváří stromy zelenou katedrálu s příjemným přirozeným letním stínem. Tento efekt je natolik dominující, že nepotřebuje další doplňující prvky například v podobě květinových záhonů. Vzhledem k časovému posunu necháváme na další generaci, jak s nimi naloží. Naše řešení jim zanechává kvalitní vzrostlé stromy jako několikagenerační poselství z dnešní doby.

Navržený koncept materiálů, tvarů a povrchů je komponován s ohledem nejen na vnější obraz, ale i na související technologie jako je například hospodaření s dešťovou vodou. Navržený způsob dláždění, odseky se štěrkovými spárami, umožňuje jednak pestrou grafiku, dobrý provoz, a především velmi dobré zasakovací poměry.

Důležitým aspektem návrhu je také jeho přehlednost, bezbariérová přístupnost, možnost polyfunkčního využití prostoru a v neposlední řadě logická bezproblémová údržba a provozní odolnost.

projektlist ke stažení
místo stavby:
Liberec – Tržní náměstí
klient:
Statutární město Liberec
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, David Mikulášek, Zdeněk Sendler
projekční tým:
Sára Bohdalová, Barbora Leitmannová, Štěpán Vašut
fáze projektu:
studie
projekt:
2019
řešené území:
13 480