00531 vak vyškov

< 1 / 18 >

Modernizace areálu Vodovodů a kanalizací Vyškov, který se nachází v okrajové části města, byla navržena za účelem reorganizace stávajícího sídla firmy, tvořeného shlukem provozně nevyhovujících či budov ve špatném stavebně-technickém stavu. Z původních objektů je zachován jediný – částečně rekonstruovaná budova střediska 05, která je nově doplněna podélnou hmotou kopírující tvar pozemku a uzavírající chráněný prostor dvora. Novostavba důsledně odděluje provozy pro veřejnost a pro zaměstnance a nabízí přehledné dispoziční uspořádání, kde v přední, dvoupodlažní části jsou umístěny moderní zákaznické centrum a administrativní zázemí společnosti.

V zadní části pak navazují objekty garáží, skladů a dalších technických provozů. Rovněž prostor dvora je funkčně rozdělen na dvě části – reprezentativní, veřejně přístupnou část s parčíkem a parkovištěm pro zákazníky a uzavřenou část pro zaměstnance a provozní zázemí správců vodovodů a kanalizací. Zákaznické centrum je zdůrazněno předsazenou vstupní částí, horizontální forma domu je umocněna lodžií po celé délce kanceláří v horním podlaží. Z důvodu zachování fungování areálu po celou dobu přestavby byla realizace rozdělena do několika etap.

projektlist ke stažení
místo stavby:
Brněnská, Vyškov, CZ
klient:
Vodovody a kanalizace Vyškov
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
spolupráce:
Josef Hajný (AD), Jakub Tesař (DPS)
fáze projektu:
dokončeno
projekt:
2016–2021
realizace:
2020–2022
plocha pozemku:
8 555 m2
zastavěná plocha:
3 048 m2
podlažní plocha:
3 600 m2
foto:
Radek Brunecký / ATELIÉR BRUNECKÝ