00640 územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě jihomoravského kraje

< 1 / 7 >

Systém dálnic a rychlostních komunikací v brněnské metropolitní oblasti je dlouhodobě nedořešený. Podstata problému spočívá především v poloze tzv. silnice 43 v úseku Brno–Svitavy (variantně přes Bystrc, nebo Veverskou Bítýšku), jejíž hlavní funkcí je aglomerační doprava, zatímco tranzitní doprava ve směru sever–jih je minimální. Na základě analýz stávajícího stavu a dosud zpracovaných návrhů řešení vzniklo celkem 16 variant reprezentujících různé přístupy, které byly vzájemně porovnávány podle jednotné metodiky z různých hledisek, jako jsou dopravně-urbanistické hledisko, hledisko životního prostředí nebo vlivu na lidské zdraví na základě výsledků hlukové a rozptylové studie. Všechny navržené varianty se ukázaly být lepší než současný „nulový“ stav a v závěru byly doporučeny tři varianty (S.1, D.3 a tzv. poučená varianta S.10), které shodně pracují s vedením silnice 43 přes Bystrc, přičemž jako vhodnější se jeví varianty silniční, jež umožňují umístění většího množství křižovatek a tím i lepší obslužnost území. Tyto tři varianty jsou nyní prověřovány v rámci Aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, které by měly být dokončeny v příštím roce.

místo stavby:
Jihomoravský kraj
klient:
Jihomoravský kraj
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jan Špirit, Bohuš Zoubek
spolupráce:
Atelier ERA, PK OSSENDORF, HBH Projekt, Vítězslav Vaněk, Altimapo, AGERIS, EIA SERVIS, EKOEX JIHLAVA, ATEM – Ateliér ekologických modelů, Bucek
projekt:
2018–2019
řešené území:
112 443 ha