00476 cerit science park II – 1. etapa

< 1 / 3 >

Stávající administrativní centrum, jež vzniklo přestavbou objektu bývalých vojenských konfekčních dílen z roku 1915 architekta Bruno Bauera, tvoří uzavřený objem budov na obdélníkovém půdorysu kolem společného dvora. Stavba má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží, hlavní vstup je orientován do Chaloupeckého náměstí, vjezd do dvora je z kratší strany z ulice Šumavské.

Navržené stavební úpravy zahrnují několik do značné míry samostatných částí: přeorientování vstupu do ulice Šumavské, nástavba tří nových podlaží a vložení mezipatra v západní části suterénu, které bude sloužit parkování, to vše při zachování podoby a principu využívání stávající budovy.

Hlavní vstup bude nově umístěn do prostoru dvora, kde vznikne velkorysá vstupní dvorana s centrálními výtahy, jež bude dále pokračovat ve formě spojovacího krčku mezi dvěma podélnými křídly až do nejvyššího podlaží. Samotná nástavba (5. až 7. NP) krytá zelenou střechou je navržena jako ocelová superkonstrukce, která bude vynášena mohutnými sloupy umístěnými ve dvoře, oproti hlavnímu objemu budovy bude mírně ustoupena a bude opláštěna skleněnou fasádou pro zdůraznění kontrastu mezi novým a starým.

místo stavby:
Šumavská / Botanická / Ptašínského / Chaloupeckého náměstí, Brno
klient:
INFOND, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jan Weiss
projekt:
2017–2018
realizace:
od 2020
plocha pozemku:
8 075 m2
zastavěná plocha:
5 970 m2
podlažní plocha:
9 960 m2
obestavěný prostor:
55 390 m3