00700 ročenka 2021

< 1 / 8 >

Rok 2021 byl pro nás zvláštní jednou věcí – rozjelo se nám velké množství staveb a v jednu chvíli jsme vykonávali až 28 autorských dozorů. Po letech stavebního půstu je to velké zadostiučinění. Je to situace, která nás přivádí k obrovské pokoře. Postavit jednoduchý „barák“ už dnes téměř nejde. Mnohdy jsme pasováni do role plničů nesmyslných, často vzájemně si protiřečících norem. Současně máme stále větší respekt k tomu, když se někomu něco podaří dotáhnout do zdárného konce. Je to malý zázrak, jehož uskutečnění stojí mnoho energie a synergie všech zúčastněných – investorem počínaje přes úřady až po posledního řemeslníka na stavbě.

 

Pro tuto ročenku jsme vybrali průřez toho, čím jsme se loni zabývali. Projekty rozdílného měřítka i různé typologie, od studií až po realizace. Mezi prezentovanými pracemi je i územní plán Postřelmova. Je to asi poslední „koukatelný“ územní plán, protože chystaná „sjednocovací“ vyhláška udělá z územních plánů – slovy bývalého dlouholetého starosty Teplic Jaroslava Kubery – „omalovánky jak střihy z Burdy“.

 

Projekty: 00477 obytný soubor na vlečce, kuřim; 00552 bytový dům nová líšeň, brno-líšeň; 00604 sportovní areál, praha-lysolaje; 00647 rekonstrukce budovy železniční stanice, křižanov; 00656 nová radnice, praha-lysolaje; 00705 obytný soubor záhoří-sever, kuřim; 00714 územní studie nového centra města, milovice; 00725 územní studie protipovodňové ochrany, podesní; 00745 terminál veřejné dopravy, klatovy; 00764 územní plán postřelmov; 00801 domov pro seniory, drásov; 00805 sportovní hala, kroměříž