00477a obytný soubor na vlečce

< 1 / 7 >

Obytný soubor 45 rodinných domů je navržen na západním okraji Kuřimi, v místě bývalé železniční vlečky na rozhraní města a krajiny. Pozemek tvoří val, jehož výška se svažuje od 10 m na jihu až na 4 m na severu. Na něm je osazena sedm set metrů dlouhá řada rodinných domů, jež vytváří jakousi novodobou hradbu města. Hlavním motivem je – podobně jako u cimbuří – opakování, které se přepsalo nejen do formy domů, ale i do jejich konstrukce.

Jednotlivé domy jsou atriového typu, dvoupodlažní, podsklepené, s plochou střechou, kde ze společné hmoty podzemních podlaží vystupují hmoty hlavních obytných prostor. Domy jsou vzájemně odděleny terasami s výhledem do krajiny a poskytují vysokou míru soukromí a komfortu. Dispozice je shodná a je částečně upravitelná na 4 nebo 5+kk. Soubor je doplněn objektem kavárny a průrazem do navazující rekreační zóny kolem rybníka Srpek.

projektlist ke stažení
místo stavby:
U Vlečky, Kuřim, CZ
klient:
Slévárna Kuřim, a. s.
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jan Weiss
fáze projektu:
studie
projekt:
2015
plocha pozemku:
26 840 m2
zastavěná plocha:
4 725 m2