00552 dům nová líšeň

< 1 / 6 >

Bytový dům má půdorysný tvar obdélníku. Půdorysné rozměry domu jsou 14,2 m × 39,1 m. Dům postupně stoupá po rostlém terénu a vstupy do jednotlivých částí domu jsou přístupné z pěší komunikace, která vede podél objektu. Navrhovaná stavba zapadá do stávající zástavby a svým měřítkem je se sousedními domy v podstatě totožná. Celá pultová střecha je navržena v jednom spádu podél delší strany objektu. Fasáda objektu je obložena obkladovým cihelným páskem. Z jednoduché hmoty domu směrem na východ vybíhají zídky (některé z pohledového betonu, jiné obložené obkladovým cihelným páskem), které poskytují soukromí obyvatel na zahrádkách a na terasách. Zídky mezi zahrádkami zároveň slouží k vyrovnávání výškových rozdílu. Podél zídek jsou navrženy živé ploty. Směrem na jih je v 2.NP navržen jediný balkón, z pohledového betonu. Kolem okenních otvor jsou navrženy šambrány z pohledového betonu.

projektlist ke stažení
místo stavby:
Brno-Líšeň
klient:
DOMOPLAN – Nová Líšeň, s.r.o.
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Štěpán Vašut
fáze projektu:
studie
zastavěná plocha:
552 m2
podlažní plocha:
1 137 m2
obestavěný prostor:
4 250 m3