00714 územní studie nového centra města, milovice

< 1 / 5 >

Řešené území má rozlohu 30,8 ha a nachází se v centrální části města Milovice. Na jižní straně je území vymezeno ulicí Armádní, na východní straně železnicí. V řešeném území se nachází budova radnice a kulturního domu (bývalé ruské kasino) a několik existujících staveb, převážně komerčního a výrobního využití. Většina území je nezastavěná a je ve vlastnictví města.

Cílem je vytvořit nové chybějící centrum dynamicky se rozvíjejícího města v blízkosti budovaného dopravního terminálu s kvalitními veřejnými prostranstvími. Centrální část území je proto řešena jako prostor městského charakteru a významu — jsou navrženy pěší zóny, pobytová a rekreační zeleň, plochy pro budovy občanské vybavenosti a bloková zástavba s komerčním parterem. Urbanistická koncepce centra města je úzce spjatá s dopravním řešením nové železniční stanice a pozemních komunikací procházejících řešeným územím. Spolu s vedením železnice po nadzemní estakádě je nejvýznamnějším zásahem odklonění dopravy z ulice Ostravská, která bude v části přiléhající k nově navrhovanému centrálnímu parku sloužit pouze pro pěší.

Území na sever od Ostravské ulice je řešeno jako převážně obytná lokalita s centrální pěší ulicí a systémem veřejných prostranství pro každodenní rekreaci.

místo stavby:
Milovice, Středočeský kraj, CZ
klient:
Město Milovice
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jan Weiss, Jan Špirit, Lucie Lindovská
fáze projektu:
studie
projekt:
2019-2021
řešené území:
30,8 ha