00764 územní plán postřelmov

< 1 / 2 >

Postřelmov se nachází v nejsevernějším výběžku Hané v podhůří Jeseníků a zachoval si část svého původního charakteru. Od okolních obcí se zásadně liší, protože byl po roce 1848 největší čistě českou vesnicí v okrese, počet německého obyvatelstva zde nikdy nepřesáhl jedno procento. Na rozdíl od zbytku Sudet je tu tedy zachována kontinuita osídlení.

Obec leží v nivě při soutoku Moravy a Desné, přibližně 5 km severovýchodně od Zábřeha. Správní území má plochu 955 ha a v obci žijí zhruba 3 000 obyvatel. Cílem nového územního plánu je především dotvořit stávající strukturu poznamenanou neorganizovaným stavěním minulých let, ochránit historické jádro obce, uzavřít kompaktní tvar sídla a vymezit jasné hranice mezi sídlem a krajinou.

Postřelmov je dobře dopravně obsloužen, netíží ho tranzitní doprava (dokončuje se druhá etapa obchvatu) a má víceméně dostatečnou občanskou vybavenost. Co však v rovinaté zemědělské krajině chybí, je zázemí pro každodenní rekreaci. Součástí návrhu je tedy i rekreační vycházkový okruh a systém parků. Cílem je vytvořit na předělu sídla a krajiny okružní pás vzrostlé zeleně spojující parky, který je protkaný pěšími a cyklistickými stezkami. Do rekreačního okruhu je zahrnuto i nábřeží řeky Moravy, které propojuje Postřelmov s okolní krajinou.

místo stavby:
Postřelmov, CZ
klient:
Obec Postřelmov
autoři:
Jakub Kynčl, Jiří Knesl, Bohuš Zoubek, Jan Špirit
spolupráce:
Kateřina Mičová Polesná / Atelier DPK (DOP); Vítězslav Vaněk (PL, VHS); Zdeněk Chudárek / ARKO (EL); Jiří Kocián / AGERIS (ÚSES)
realizace:
2021-2022
řešené území:
954,8