00647 rekonstrukce a optimalizace budovy železniční stanice křižanov

< 1 / 11 >

Původní výpravní budova železniční stanice Křižanov byla postavena roku 1955, leží na celostátní trati Kúty — Brno — Havlíčkův Brod a je přestupním uzlem vlakové dopravy v oblasti Velkého Meziříčí a Studence a je zde napojení na autobusové linky zajišťující dopravu cestujících do okolních měst a obcí. Průměrná denní frekvence na této žst. je 660 cestujících denně.

Projekt řeší nové prostory pro veřejnost — čekárna a veřejné WC, součástí rekonstrukce je i oddělení podchodu od venkovního prostředí, nová keramická dlažba na podlaze a keramický obklad na stěnách. Na pozemku, uvolněném demolicí původní výpravní budovy, jsou provedeny nové zpevněné plochy, zelené plochy, zřízená krytá stání pro kola a sklad pro přilehlou zahrádku. Veřejně přístupné plochy jsou nově řešeny jako bezbariérové.
 

místo stavby:
Křižanov
klient:
Správa železniční dopravní cesty
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
fáze projektu:
dokončeno
projekt:
2017–2018
realizace:
2019–2021
plocha pozemku:
1 490 m2
zastavěná plocha:
697 m2
podlažní plocha:
1 768 m2
foto:
Radek Brunecký