Drazí architekti…

Drazí architekti…

Úlohou architektů a urbanistů je artikulovat požadavky společnosti a podrobovat je kritickému pohledu. Mají nástroje, jak ovlivnit vývoj a fungování osídlení a krajiny. S rostoucí komplexností navrhování vystavěného prostředí se však architekti a architektky často omezují na pouhé naplňování normativních, formálních či ekonomických nároků a rezignují na jejich zpochybňování či vyjadřování se ke společenským otázkám souvisejícím s plánováním měst. Výstava Drazí architekti… se prostřednictvím veřejné výzvy pokusila podnítit diskusi na téma role architekta v současné společnosti – jak je vnímaná samotnými architekty, tak i jinými profesemi, které se zabývají společenskými či environmentálními tématy. Na základě výzvy jsme se zamysleli nad tím, jaký je obraz architekta v české společnosti a k jeho proměně definovali sedmero pravidel.

13. 6. – 27. 6. 2017 Galerie Architektury Brno

Nájemní bydlení – zapomenutý segment české architektury včera, dnes a zítra

Nájemní bydlení – zapomenutý segment české architektury včera, dnes a zítra

Výstava připomněla v České republice dlouhodobě opomíjené téma. Vedle relativně mladé historie oboru u nás představila fenomén nájemního a sociálního bydlení v Evropě, různé přístupy z hlediska legislativy a strategie a nejzajímavější příklady jak po stránce architektonické, urbanistické, tak sociální – desítku českých příkladů, tři desítky staveb napříč Evropou a jeden projekt z New Yorku. Mezi vystavenými stavbami byl zařazen také 00375 bytový dům Prostějov 03.

16. 5. – 15. 6. 2017 Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
18. 8. – 15. 9. 2017 Galerie Architektury Brno

Budoucnost centra Brna

Budoucnost centra Brna

V září 2015 vyhlásilo Statutární město Brno mezinárodní dvoukolovou urbanistickou soutěž, jejímž předmětem bylo urbanistické a dopravní řešení pro nové brněnské nádraží umístěné v lokalitě pod Petrovem a současně vytvoření strategie pro vznik plnohodnotné části města – v současnosti rozvojové lokality Jižní centrum. Cílem soutěže bylo najít nejen návrh urbanistické koncepce, ale i metodu a nástroje k jejímu úspěšnému naplnění. Na výstavě bylo představeno všech 57 návrhů odevzdaných v prvním kole, včetně projektu ateliéru knesl kynčl architekti, který jako jediný řešil nádraží ve stávající poloze, a 8 návrhů dopracovaných v druhém kole.

11. 5. – 14. 7. 2016 Dům umění města Brna

8+8 / realizace + projekty rodinných domů

8+8 / realizace + projekty rodinných domů

Rodinný dům reprezentuje specifický stavební druh, který v sobě skrývá velkou výzvu i nemalé nástrahy. Je to hledání kódu – kódu místa, domu a jeho budoucích obyvatel. Profilová výstava ateliéru knesl kynčl architekti představila, jak už název vypovídá, 16 projektů rodinných domů v různých fázích návrhu a stádiích rozpracovanosti, které jsou v práci ateliéru hojně zastoupeny. Zároveň se jedná o téma lokální – téměř všechny prezentované domy se nacházejí v Brně nebo jeho blízkém okolí. K výstavě byl vydán stejnojmenný katalog (KNESL + KYNČL s.r.o., Brno, 2014).

4. 4. – 5. 5. 2014 Galerie Architektury Brno

Místa architektonického vz(d)oru

Místa architektonického vz(d)oru

Projekt Místa architektonického vz(d)oru s podtitulem Česká architektura mimo tradiční centra 1990–2013 mapuje progresivní stavby, které vznikly v období 1990 až 2013 v obcích a městech České republiky, jejichž počet obyvatel nedosahuje dvaceti tisíc. Z názvu je patrné, že architektura se může stát jednak vzorem pro nejrůznější místní samosprávy či soukromé subjekty, jednak může být brána jako výraz odvahy, která ve výsledku vede k posílení, či dokonce k zásadní proměně identity určitého místa. K výstavě byla vydána stejnojmenná publikace (Petr Volf, Architectura, Praha, 2014).
Mezi představenými projekty nechyběly stavby našeho ateliéru: 00016 TJ Sokol Křižanovice, 00109 obnova kaple svatého Rocha, 00200 Ekologické centrum Rychleby a 00210 dopravní terminál v Novém Městě na Moravě.

3. 10. – 31. 10. 2015 Nová městská síň, Litomyšl
8. 4. – 24. 5. 2015 Muzeum města Ústí nad Labem  
2. 2. – 4. 3. 2015 klášterní kostel sv. Antonína, Sokolov
26. 5. – 6. 6. 2014 Fakulta architektúry STU v Bratislave, Slovensko
27. 3. – 23. 4. 2014 Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
28. 2. – 23. 3. 2014 Lázně – Oblastní galerie Liberec

Mezi městem a domem

Mezi městem a domem

Profilová výstava mapující dvanáct let působení ateliéru knesl kynčl architekti představila prostřednictvím pěti soutěžních návrhů a tří urbanistických projektů způsob přemýšlení o architektuře a schopnost přistupovat ke každé zakázce v širších souvislostech. To lze zkráceně postihnout mottem „Mezi městem a domem“. Výstavu doplnily fotografie realizovaných staveb a série komiksových obrázků ilustrujících každodenní život ateliéru. K výstavě byla vydána stejnojmenná publikace (KNESL + KYNČL s.r.o., Brno, 2013).

2. 2. – 3. 3. 2013 Galerie Jaroslava Fragnera, Praha

Městské zásahy Brno 2011

Městské zásahy Brno 2011

Městské zásahy představují architektonické projekty, které si nikdo neobjednal, vznikly z vnitřní či profesní potřeby jejich autorů, potřeby ukázat, co v městském prostoru nefunguje, ale fungovat by mohlo. Po Bratislavě (2007) a Praze (2008) proběhla výzva v roce 2010 také v Brně; odpovědí je 197 návrhů od 160 autorů a autorských týmů, z nichž pět vzniklo v ateliéru knesl kynčl architekti: 00287 Brno-Jižní centrum, 00294 Křídlo, 00295 Čtverec, 00296 Ruďák a 00297 Janáček. K projektu byla vydána publikace Mestské zásahy. S láskou vaši architekti – Urban Interventions. From Architects With Love (Matúš Vallo, Oliver Sadovský /eds./, Slovart, Bratislava, 2011), která obsahuje texty významných českých, slovenských a zahraničních architektů a 60 nejzajímavějších projektů vybraných ze všech tří měst.

27. 5. – 30. 6. 2011 bývalá městská káznice, ul. Soudní, Brno

20 after 20 CZ-SK / Dvacet po dvaceti CZ-SK

20 after 20 CZ-SK / Dvacet po dvaceti CZ-SK

Československá výstava prezentující kreativní přístup a myšlení mladých architektů. Projekt představil dvacet českých a dvacet slovenských architektů, kteří začali projektovat po sametové revoluci a později. Místo klasických modelů byly vystaveny přímo realizace, i když poněkud netradiční: CZ – psí bouda, SK – ptačí budka.

23. 11. – 11. 12. 2010 Velvyslanectví České republiky v Berlíně, Německo
15. 1. – 7. 2. 2010 Design Factory, Bratislava
17. 11. 2009 – 10. 1. 2010 Galerie Jaroslava Fragnera, Praha

Průvodce po současné brněnské architektuře II.

Průvodce po současné brněnské architektuře II.

Brno a jeho současná architektura, tentokrát objektivy fotografů architektury Filipa Šlapala a Davida Židlického, prezentované na barevných velkoformátových fotografiích. Výstavu doplnil přehledný interaktivní průvodce a videoprojekce zachycující život v nové architektuře, integraci nově vzniklých staveb do života města a jeho obyvatel. Současně bylo představeno aktualizované vydání kapesního průvodce BRNO. ARCHITEKTURA. 1990–2008 (Galerie architektury Brno, 2008). Mezi 130 představovanými stavbami jsou publikovány také rodinné domy 00007 Moravanské Lány 01 a 00038 Vinohrady 01.

24. 11. 2008 – 15. 1. 2009 Galerie architektury, Brno

Big Deal

Big Deal

Multimediální projekt mapující fenomén rychlého vzestupu mladé generace českých architektonických studií přes jejich průlomové projekty. BIG DEAL představil tato studia: A69 – architekti, HŠH architekti, 4A architekti, New Work, Projektil architekti, yvette vašourková + igor kovačević, Marcela Steinbachová, OK PLAN ARCHITEKTI, knesl kynčl architekti.

23. 7. – 31. 8. 2008 Dům pánů z Kunštátu, Brno
23. 4. – 18. 5. 2008 galéria MÉDIUM, Bratislava, Slovensko
25. 3. – 29. 4. 2007 Chorvatské muzeum architektury, Záhřeb, Chorvatsko
2. 2. – 2. 3. 2007 Uměleckoprůmyslové muzeum, Bělehrad, Srbsko

Bydlení ve městě

Bydlení ve městě

Interaktivní výstava doprovázená stejnojmennou knihou Jakuba Kynčla 39 Bydlení ve městě. Living in the City (Vydavatelství ERA Group, Brno, 2005), prezentující 39 příkladů bytových domů renomovaných evropských tvůrců rozdělených do šesti kategorií.

5. 10. – 30. 10. 2006 Galerie CNA, Ostrava
30. 5. – 25. 6. 2006 Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
15. 2. – 31. 3. 2006 Galerie architektury, Brno

I‘m a Young „Czeck“ Architect

I‘m a Young „Czeck“ Architect

Úvodní výstava cyklu Young Blood zaměřeného na sledování mladé architektonické generace působící ve středoevropském prostoru. Výběr zemí byl dán jejich vzájemnou historickou a kulturní provázaností a úkolem vystavujících bylo na výstavním prostoru 3,6 m3 reagovat na větu „I‘m a Young (přívlastek dle země) architekt“, přičemž název každé země záměrně obsahoval pravopisnou chybu, která měla vybízet k interakci.

26. 6. – 26. 9. 2004 CCEA, Praha