stavebně-technické řešení: Petr Soldán (Ateliér DPK s.r.o.); Promed Brno s.r.o.

statika: Roman Seiter; Pavel Hladík, Paris Chalivopulos (Hladík a Chalivopulos s.r.o.); František Pospíšil; Martin Krajíček; Dušan Fialka (FEVIA s.r.o.); Hana Šeligová (RECOC s.r.o.)

zdravotní technika, vzduchotechnika, vytápění: Jiří Reitknecht, Filip Kupka (BRES s.r.o.); Zbyněk Holešovský, Ivan Drápal (LDH s.r.o.); Tibor Stroh (AZ KLIMA a.s.); Leoš Válka (FourClima s.r.o.); Josef Bahr (KLIMAKOM s.r.o.); Lenka Marková (ENBRA a.s.); Martin Řezníček (TRASKO a.s.)

elektro: Pavel Dočekal; Luboš Novák; Vít Nebenführ; Aleš Pernica; Jiří Šipr (IXPROJEKTA s.r.o.); Milan Laťák (LDH s.r.o.); Jan Prokop (AZW a.s.); Radomír Kaisler; Zdeněk Chudárek (ARKO s.r.o.); Karel Rychlý; Tomáš Pukl (MusicData s.r.o.)

osvětlení: Miloš Zimula, Václav Slíva (Ateh s.r.o.)

požární ochrana: Ladislav Huf (Projekty PO s.r.o.); Libor Konečný; Jitka Špondrová; Zuzana Dorazilová

doprava: Adolf Jebavý (ADOS); Petr Soldán (Ateliér DPK s.r.o.); Milan Zezula

městské inženýrství: Vítězslav Vaněk; Jan Vrba; Michal Horák (INEXprojekt s.r.o.)

krajina, ÚSES, ZPF, vodní hospodářství: Jiří Kocián, Josef Glos (AGERIS s.r.o.); Miroslav Malimánek

EIA, SEA: Petr Mynář (INVEK s.r.o.); Ladislav Vondráček (ENVING s.r.o.)

zahradní a krajinářská architektura: Jakub Finger, Mirka Svorová (ATELIER PARTERO s.r.o.); Lucie Miovská (ARTMIO s.r.o.); Kateřina Lindová

rozpočty staveb: Pavel Ferebauer; Michal Moravec; Michal a Miluše Obrtelovi; Vladimír Šoukal

právní poradenství: Eva Grabarczyková; Ján Bahýl

geodetické práce: Jan Šnajdar; GEO75 s.r.o.

inženýrsko-geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, měření radonu: Albert Kmeť; Jiří Hrubý, Aleš Pokorný (AGS Hruby s.r.o.)

hlukové studie: Miroslav Frič (AKUSTING s.r.o.); Petr Šiška (KOMPRAH s.r.o.)

oslunění: Milan Tesař (Klimat s.r.o.)

zásady organizace výstavby: Jiří Šťastný