stavebně-technické řešení: Ateliér DPK s.r.o.; BLAŽEK PROJEKT s.r.o.; Atelier 99 s.r.o.; raz23 s.r.o.

statika: Roman Seiter a Lukáš Janda; Hladík a Chalivopulos s.r.o.; FEVIA s.r.o.; RECOC s.r.o.; A+Z PROJEKT TEAM s.r.o.; Lubomír Kosík, FUNDOS s.r.o., OKF s.r.o.

zdravotní technika, vzduchotechnika, vytápění, PENB: BRES s.r.o.; LDH s.r.o.; AZ KLIMA a.s.; FourClima s.r.o.; KLIMAKOM s.r.o.; TRASKO a.s.; Jan Vrba; Zbyněk Remeš; TZB projekt – Ing. Petr Fabian; Enlytech s.r.o.

elektro, měření a regulace: Pavel Dočekal; Luboš Novák; Tomáš Novotný; Vít Nebenführ; Aleš Pernica; IXPROJEKTA s.r.o.; LDH s.r.o.; Puttner s.r.o.; Alexa-projekce s.r.o.; ARKO s.r.o.; Karel Rychlý; MusicData s.r.o.; ELMAR group s.r.o.; Josef Hruška; BMS SERVIS s.r.o.

osvětlení: Ateh s.r.o.; U1 lighting s.r.o.

požární ochrana: Projekty PO s.r.o.; Libor Konečný; Staviař – požární bezpečnost staveb s.r.o.;

doprava: ADOS, Alternativní dopravní studio; Ateliér DPK s.r.o.; Laboro ateliér; PK Ossendorf s.r.o.

bazénové technologie: G-Team INOX SERVIS s.r.o., EUROBALNEO s.r.o.

gastro technologie: GASTRO MACH s.r.o., GOZ GASTRO s.r.o.

městské inženýrství: Vítězslav Vaněk; Jan Vrba

krajina, ÚSES, ZPF, vodní hospodářství: AGERIS s.r.o.; Miroslav Malimánek; VH-TRES spol. s r.o.

EIA, SEA: INVEK s.r.o.; AGERIS s.r.o.; EIA SERVIS s.r.o.

zahradní a krajinářská architektura: ATELIER PARTERO s.r.o.; ARTMIO s.r.o.; Dagmar Hawerlandová; Zdeněk Sendler

rozpočty staveb: Pavel Ferebauer a Pavel Šebela; Michal Moravec; Rudolf Hlaváč

právní poradenství: Eva Grabarczyková; Ján Bahýl

geodetické práce: Jan Šnajdar; Hloušek s.r.o

inženýrsko-geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, měření radonu: Albert Kmeť; AGS Hruby s.r.o.; BALUN geo s.r.o.

hlukové studie: AKUSTING s.r.o.; KOMPRAH s.r.o.

stavebně technický průzkum, sanace: Průzkumy staveb s.r.o.; Pavel Zejda

oslunění: Klimat s.r.o.; Martin Krejný

zásady organizace výstavby: Petr Ocásek