„Vždy nás nejdříve zajímá místo, kde má dům vzniknout, jeho vazby a souvislosti. Dům není socha, není tu pouze sám pro sebe, vždy je součástí města a krajiny. Proto se zabýváme komplexní škálou architektonických prací a poloh – od územního plánování po detail a od teorie po realizaci. Naší ideální zakázkou je městský projekt – v Bohigasově slova smyslu – stavba, kde se vzájemně proplétá dům s městem a potkává veřejné se soukromým.“

Autorskou architektonickou kancelář založili v roce 2001 Jiří Knesl a Jakub Kynčl – původně jako volné sdružení architektů, které bylo později transformováno na společnost s ručením omezeným – KNESL + KYNČL. Od ledna 2016 jsou partnery Jan Weiss a Bohuš Zoubek a společnost změnila název na knesl kynčl architekti. V roce 2019 se stal partnerem Martin Trčka.

Kancelář sídlí v České republice v Brně a má pobočku v Praze. V současné době čítá na 30 architektů a jiných spolupracovníků a na zajištění komplexnosti zakázek se podílí stálý tým specializovaných firem.