00109 obnova kaple sv. rocha u jarošova

< 1 / 9 >

Základním motivem obnovy je připomenutí původního barokního kostela z roku 1680, který byl vybudován jako poděkování za odvrácení morové epidemie, Josefem II. odsvěcen a poté dvě století používán jako sklad munice ve vojenském prostoru. Torzo kostela tvoří dnešní kapli a zároveň představuje důstojné prostředí pro konání každoročních poutí. Prostor kaple se opticky otevřel v místě obnoveného vítězného oblouku, vybourané výplňové zdivo nahradila prosklená stěna chráněná zámečnicky zpracovanou železnou mříží. Nově vybudovaný předprostor je ohraničen kamennou zídkou, která kopíruje půdorysnou stopu obvodových zdí původního kostela. Dále byla provedena celková stavební obnova památky. Kaple se má v budoucnosti stát centrem plánovaného přírodně-kulturního a rekreačního areálu Park Rochus.

projektlist ke stažení
místo stavby:
Uherské Hradiště-Jarošov, CZ
klient:
město Uherské Hradiště
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jan Tesárek
fáze projektu:
dokončeno
projekt:
2007–2008
realizace:
2009
podlažní plocha:
100 m2
foto:
Tomáš Rasl