00122 kuřim-záhoří

< 1 / 5 >

Řešené území se nachází na východě Kuřimi a skládá se ze dvou částí – Záhoří (cca 90 ha) a Podlesí (cca 30 ha), které jsou od sebe odděleny krajskou silnicí I/43. Řešená změna využití území vytváří novou městskou část s plochami individuálního i hromadného bydlení doplněného plochami pro sport, rekreaci a komerci. Urbanistická studie slouží jako podklad pro zpracování nového územního plánu města Kuřimi.

Zástavba jihozápadní části lokality Záhoří je řešena v projektu 00149, zástavba severní části lokality v projektu 00164.

místo stavby:
Kuřim
klient:
město Kuřim
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
spolupráce:
Jan Říha (doprava), Vítězslav Vaněk (voda, kanalizace, plyn), Jiří Šindelář (elektro), Milan Kynčl (ÚSES, ZPF)
fáze projektu:
územní studie
projekt:
2007
řešené území:
120 ha