00164 obytný soubor záhoří-sever

< 1 / 5 >

Město Kuřim je největším městem bývalého okresu Brno-venkov a také jeho nejvýznamnějším průmyslovým centrem se silným rozvojovým potenciálem. Vzhledem ke specifickému historickému vývoji netvoří typickou městskou strukturu rozloženou kolem jednoho hlavního centra, ale sestává z několika svébytných čtvrtí s vlastními subcentry. Lokalita Záhoří, která se nachází severovýchodně od stávající zástavby, by se měla stát další, respektive poslední čtvrtí, která uzavře prstenec města kolem zalesněných hrástí Horky a Záruby. Projekt řeší zástavbu severní části lokality, mezi páteřní komunikací, rychlostní silnicí a výrobním areálem firmy Tyco. Při páteřní komunikaci je v pravidelném rastru navrženo bydlení v bohaté typologické a velikostní skladbě doplněné o mateřskou školu, sportovní a rekreační plochy, maloobchod a služby, v pásu podél rychlostní silnice jsou umístěny objekty pro služby, administrativu a nerušící výrobu. Celé území je navrženo v režimu „zóna 30“.

místo stavby:
Záhoří, Kuřim, CZ
klient:
FUERTES ZÁHOŘÍ
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
fáze projektu:
studie
projekt:
2008–2009
řešené území:
30 ha