00149 obytný soubor záhoří-jih

< 1 / 4 >

Město Kuřim je největším městem bývalého okresu Brno-venkov a také jeho nejvýznamnějším průmyslovým centrem se silným rozvojovým potenciálem. Vzhledem ke specifickému historickému vývoji netvoří typickou městskou strukturu rozloženou kolem jednoho hlavního centra, ale sestává z několika svébytných čtvrtí s vlastními subcentry. Lokalita Záhoří, která se nachází severovýchodně od stávající zástavby, by se měla stát další, respektive poslední čtvrtí, která uzavře prstenec města kolem zalesněných hrástí Horky a Záruby. Projekt řeší zástavbu jihozápadní části lokality, pod páteřní komunikací. Území je rozčleněno v pravoúhlém rastru na pravidelné bloky, jejichž hustota a výška v závislosti na vzdálenosti od komunikace a blízkosti lesa postupně klesá. Hlavní náplní je bydlení doplněné o mateřskou školu, sportovní a rekreační plochy, maloobchod a služby.

místo stavby:
Záhoří, Kuřim, CZ
klient:
Moravská stavební – INVEST
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
fáze projektu:
studie
projekt:
2007–2008
řešené území:
25,7 ha