00362 výšina sv. metoděje

< 1 / 5 >

Výšina sv. Metoděje se nachází v jihovýchodní části města Uherské Hradiště. Centrem území je významná archeologická lokalita Sady „Špitálky“ úzce spjatá s počátky křesťanství na Moravě. V územní studii je řešeno celkové koncepční začlenění lokality do města, včetně návaznosti na širší územní souvislosti. Hlavní náplní území je městský park doplněný prezentací archeologické památky a s ní spojeného nového objektu muzea. Základní motiv parku tvoří kruhový chodník lemovaný stromořadím, který prováže jednotlivé stávající i nově navržené pěší trasy a po svém obvodu vymezí 3 póly – 3 místa zastavení s rozdílnou funkční náplní – samotné archeologické naleziště, muzeum a plochu pro rekreaci jako doplněk funkce bydlení v těsné blízkosti lokality. Součástí návrhu je důstojné řešení prostoru bývalého židovského hřbitova, umístění městského mobiliáře, osvětlení a informačního systému. Tematické zaměření bude připomínat také sousoší sv. Cyrila a Metoděje.

projektlist ke stažení
místo stavby:
Uherské Hradiště, Sady, Mařatice, CZ
klient:
město Uherské Hradiště
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
fáze projektu:
dokončeno
projekt:
2012
realizace:
2013–2017
řešené území:
43,7 ha