00382 územní plán pavlov

< 1 / 3 >

Obec Pavlov leží cca 30 km severozápadně od Olomouce ve svazích lesnaté Zábřežské vrchoviny nedaleko hradu Bouzova. Obec Pavlov je tvořena sedmi samostatnými sídly a žije v ní dnes cca 600 obyvatel, což je necelá polovina v porovnání s čísly z přelomu 19. a 20. století. Pokles počtu obyvatel nastal zejména po 2. světové válce především z důvodu odsunu německy mluvícího obyvatelstva.

Centrem celé obce je samotný Pavlov, ve kterém sídlí obecní úřad a má rovněž nejvyšší počet obyvatel ze všech sídel obce. Územním plánem vytváříme podmínky pro posílení jeho dominantní pozice, tj. pro rozvoj bydlení a občanského vybavení. V ostatních sídlech se snažíme doplnit stávající strukturu zástavby a spíše zakonzervovat jejich současný rozsah. V každém ze sedmi sídel vymezujeme plochu pro sportovní a společenské setkávaní místních obyvatel (např. pro výletiště, hřiště).

místo stavby:
Pavlov, Olomoucký kraj, CZ
klient:
obec Pavlov
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jan Špirit, Bohuš Zoubek
fáze projektu:
dokončeno
projekt:
2013–2014
řešené území:
2 406 ha