00228 tržnice olomouc 02

< 1 / 7 >

Řešené území tržnice se nachází v místě-nemístě, v prostoru bývalých hradeb, kde se potkává staré město s novým, v místě, kde by se měly setkávat různé sociální skupiny (trhovci a jejich klienti, rodiče sedící na zahrádce restaurace a „venčící“ děti v přilehlém čarodějném lese, skejťáci a jejich publikum, lidé přestupující z různých druhů dopravy, návštěvníci historického centra i Šantovky).
Právě toto místo se může stát kloubem mezi různými světy, mezi rozdílnými strukturami. Určujícími vlastnostmi kloubu jsou schopnost spojovat a ohebnost. Tržnice je kloub, který svou jasně artikulovanou prázdnotou spojuje dvě intenzivně zastavěné struktury – historické jádro a nově vznikající čtvrť Šantova. Toto propojení současně působí i jako spojnice mezi dvěma městskými parky – Bezručovými a Smetanovými sady. Ohebnost je pak dána proměnlivostí – schopností reagovat na různé děje, příležitosti či roční období.

místo stavby:
tř. Svobody, Olomouc, Olomoucký kraj
klient:
TRŽNICE HOPA, spol. s r.o.
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
projekční tým:
Václav Štojdl, Josef Hajný
fáze projektu:
studie
projekt:
2014
plocha pozemku:
12 327 m2
zastavěná plocha:
1 669 m2
obestavěný prostor:
13 392 m3