00727 obytný soubor bučovice

< 1 / 4 >

Pokus jak na malém městě v metropolitní oblasti navrhnout na co nejmenším pozemku za co nejnižší cenu při zachování nesporné kvality bydlení a soukromí současný rodinný dům. Na místě brownfieldu - bývalé pily a parketárny založené ve 40. letech 20. století, místními nazývané „Středopily“ - je navržený obytný soubor pro soukromého investora. Lokalita řešená jako nízkopodlažní zástavba je pro lepší obsluhu mírně zahuštěna a uzpůsobena terénní konfiguraci převážně svažitého místa. Území je vymezeno dvěma páteřními komunikacemi, mezi kterými se nachází především rodinné domy (76 domů v 6 typových kategoriích), doplněné o dva bytové domy v severní a jižní části území, polyfunkční dům s restaurací, který vznikne obnovou stávajícího objektu a areál zahradnictví s dvojicí skleníků.

Lokalitu doplňují parkové plochy zvyšující komfort bydlení. Ze severního parku, s veřejným altánem a letní kuchyní, je umožněn výhled na bučovický zámek a panorama města. Východním směrem se nachází drobnější park s retenčním jezírkem a zároveň je v těchto místech navrženo pěší propojení směrem od železniční stanice, autobusového nádraží a centra města. Střed vymezeného území protíná pěší trasa s dalšími drobnými zelenými plochami.  

projektlist ke stažení
místo stavby:
Bučovice, okres Vyškov,Jihomoravský kraj, CZ
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Martin Jetelina
spolupráce:
Petra Dušková, Veronika Rehortová
projekt:
2019 – 2020
plocha pozemku:
61 228 m2
zastavěná plocha:
13 936 m2
podlažní plocha:
21 372 m2