00246 nová pěší a cyklistická lávka přes řeku drávu v mariboru

< 1 / 7 >

Architektonická soutěž byla vypsána v souvislosti s jmenováním Mariboru Evropským hlavním městem kultury pro rok 2012. Jedním z témat byl návrh nové pěší a cyklistické lávky přes řeku Drávu, která obnoví chybějící propojení historických částí města a přispěje k celkovému znovuoživení lentského a taborského nábřeží. Leitmotivem našeho řešení je transparentnost konstrukce, která se uplatňuje především ve vztahu k dominantě Hlavního mostu, zároveň vnáší současný architektonický detail do historického kontextu města. Důležitým aspektem návrhu je snadná proveditelnost, trvanlivost konstrukčního řešení a materiálů a ekonomičnost návrhu. Pro dosažení maximální subtilnosti konstrukce při překlenutí 130 m širokého řečiště jsme navrhli lávku tvořenou předpjatým pásem o dvou polích sestavených z prefabrikovaných segmentů, krajní podpěry a střední monolitické sedlo, vynášené betonovým pilířem s šikmými ocelovými podpěrami, jsou monolitické. Světlá výška lávky nad hladinou vody je min. 3,5 m ve střední části toku, směrem ke břehům se výška mostu postupně snižuje a navazuje na stávající terén. Pochozí vrstva je tvořena protiskluzovou stěrkou, zábradlí je navrženo z ocelové nerezové sítě, osvětlení je řešeno zemními svítidly v ose zábradlí. 

projektlist ke stažení
místo stavby:
Maribor, SI
klient:
město Maribor
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
projekční tým:
Soňa Hložková, Zuzana Morávková, Tomáš Pavlíček, Václav Štojdl; Josef Hajný (vizualizace); František Pospíšil (statika)
fáze projektu:
soutěž (2009)