00190 městský úřad a sál v jeseníku

< 1 / 14 >

Soutěžní návrh zpracovává urbanisticko-architektonický návrh řešení novostavby centrálního městského úřadu a městského sálu mezi ulicemi Školní a Tovární v Jeseníku. Zvolené prostorové řešení vnáší jasný řád do dnes neutěšeného a chaotického místa. Celková koncepce je tvořena třemi hmotami odlišného charakteru – městský úřad na severu, vyhlídková věž na severozápadě a městský sál s kavárnou na jih – s předsazenou kolonádou, která doplňuje celkovou kompozici hmot kolem nově vytvořeného Radničního náměstí. Důraz je kladen na jednoduchost a čistotu výrazu staveb – působit by měly především světlo a stín vrhaný archetypálními objemy samotných domů. Tři hlavní hmoty jsou spojeny jednotným materiálem – bílou omítkou, která v kombinaci s dřevěnými výplněmi otvorů a obklady napomáhá jisté „bezvěkosti“ a trvanlivosti návrhu.

projektlist ke stažení
místo stavby:
Masarykovo nám. 1/167, Jeseník, CZ
klient:
město Jeseník
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jan Weiss
projekční tým:
Soňa Hložková, Marie Kuželová, Tomáš Pavlíček, Václav Štojdl; Josef Hajný (model)
fáze projektu:
soutěž (2008–2009), 1. cena
řešené území:
0,83 ha
podlažní plocha:
7 537 m2