00808 základní škola čebín – rozšíření

< 1 / 6 >

Řešené území se nachází ve středu obce Čebín. Jedná se o přestavbu bývalého obchodního centra na školu (2.stupeň). V blízkosti se nachází obecní úřad, budova prvního stupně základní školy, mateřská škola a nově vybudovaný objekt Centra zdravotních služeb.

Místní základní škola (1.stupeň) se nachází na návsi cca 90 m jihovýchodním směrem od řešeného objektu. Nová budova základní školy je navržena s kapacitou 120 žáků. Kromě čtyř kmenových tříd, v řešeném objektu budou i odborné učebny, kabinety vyučujících, sborovna, ředitelna, školní jídelna s kuchyní a potřebné provozní a hygienické zázemí objektu.

Stávající objekt je v návrhu využit a je doplněn o přístavbu k severovýchodní fasádě a také o nástavbu střechy. Obvodové nosné konstrukce a vnitřní nosné sloupy jsou zachovány, využity a jsou doplněny o navrhované konstrukce vytvářející nové dispozice. Stávající sedlová střecha s dřevěným krovem je v návrhu odstraněna a je zde vytvořeno plnohodnotné 3. nadzemní podlaží s novou plochou střechou.

místo stavby:
Čebín, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj
klient:
Obec Čebín
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
fáze projektu:
studie
projekt:
2022
zastavěná plocha:
591 m2
podlažní plocha:
1 571 m2