00735 X 43 v úseku od bosonoh po kníničky, brno

< 1 / 8 >

Trasa X43, zásadní komunikace pro severní část brněnské aglomerace, se jeví nejsložitější v úseku Bosonohy – Kníničky. Studie se zaměřuje především na řešení dopravou nejvíce zatížené lokality – městské části Bystrc –, kde navrhuje vytvoření Spojovacího parku, jenž umožní znovuzačlenění přehrady do města a přispěje ke zkvalitnění života obyvatel přilehlých oblastí.

Nejvýraznější změnou je zrušení Staré dálnice a zasazení trasy X43 pod povrch. Spojovací park, který tím vznikne, umožní bezproblémové propojení sídlišť Bystrc I a II včetně odpovídajícího přístupu k přehradě. Celým Spojovacím parkem prochází osa navazující na novou promenádu se stromořadím platanů, ukončená nábřežím s kolonádou. Aleje tradičních druhů stromů, březové a borové háje a ovocné sady se střídají s pobytovými travnatými loukami a dětskými hřišti. Okrajové plochy mohou být využity jako zahrádky. Park tak dotvoří koncepci Bystrce jako města v zeleni.

Studie řeší též změnu organizace dopravy včetně mimoúrovňového křížení tramvajové tratě, pozemních komunikací a pěších tras a cyklotras. Je navrženo přímé a bezkolizní napojení ulice Přístavní na novou promenádu a nábřeží přehrady.

projektlist ke stažení
místo stavby:
Bosonohy – Bystrc - Kníničky, Brno, CZ
klient:
Kancelář architekta města Brna
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, David Mikulášek; Jiří Fixel, Vlastislav Novák, Zdeněk Sendler
spolupráce:
Petra Dušková, Martin Jetelina, Štěpán Vašut, Jiří Fixel, Vlastislav Novák, Tomáš Hruban, Zdeněk Sendler
fáze projektu:
studie
projekt:
2020
plocha pozemku:
1 280 000 m2