00740 wisconsin

< 1 / 2 >

Stavební pozemek se nachází východně od centra Prostějova, v areálu bývalé společnosti Prostějovské továrny na stroje Wichterle a Kovářík a.s. (WIKOV) u ulice Vrahovické, naproti autobusovému nádraží, a je tvořen pozemkem p. č. 4544/14 vedeným jako zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba pro výrobu a skladování bez čísla popisného, dále jsou součástí p. č. 4552/40 a 4559/10 (část), vedené jako ostatní plocha, vše ve vlastnictví investora. P. č. 7977 (část) je ostatní plochou ve vlastnictví Statutárního města Prostějov. Pozemek je před objektem rovinný, s přibližně západo – východní orientací, nezastavěná část je zatravněná, podél chodníku se stromořadím. V rámci objektu je vyrovnán výškový rozdíl mezi dvorem a ulicí, která je o cca 0,5 m výše. Na p. č. 4552/40 je stávající vjezd do objektu. Plocha je dle platného územního plánu vedena jako stabilizovaná smíšená výrobní (VS), na jižní straně sousedící s veřejným prostranstvím. Budova je východní částí se středovým rizalitem původní výrobní haly z počátku 20. století, západní část byla odstraněna při výstavbě novějšího halového trojlodí, které lemuje ulici v délce cca 280 m. Na východní straně pokračuje uliční fronta podobnými objekty z přelomu 19. a 20. století.

 

Stávající objekt je dvoupodlažní nepodsklepený se sedlovou střechou, s architektonickým ztvárněním charakteristickým pro průmyslové stavby počátku 20. stol. s fasádou členěnou velkými otvory s drobným členěním prosklení a barevností v kombinaci cihlově červené — okrové — bílé. Pro interiér jsou charakteristické litinové sloupořadí v přízemí, specifický krov s věšadly a střešními světlíky. Tyto prvky jsou využity i v návrhu a jsou doplněny schodišti a „kubusy“ menších prostor (sociální zařízení, jednací místnosti apod.) tak, aby byl vytvořen, při respektování stávajícího objektu, jedinečný prostor. Materiály použité v návrhu jsou tradiční — dřevo, ocel, sklo v kombinaci s omítnutými stěnami.

místo stavby:
Vrahovická, Prostějov, CZ
klient:
Radek Mudrla
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Sára Bohdalová, David Mikulášek, Štěpán Vašut
projekt:
od 2020
plocha pozemku:
1 705 m2
zastavěná plocha:
815 m2