00699 viadukt vyškov na moravě

< 1 / 3 >

Na podzim 2015 schválila Centrální komise Ministerstva dopravy záměr modernizace trati Brno – Přerov ve variantě M2, spočívající ve zdvoukolejnění a zvýšení traťové rychlosti na 200 km/h. Podle studie proveditelnosti by měla být modernizace hotova do roku 2015, s odhadovanými náklady přes 32 miliard Kč. Projekt zpracovaný společností SUDOP Brno předpokládá mimo jiné přeložku železniční trati v úseku Vyškov na Moravě – Ivanovice na Hané, neboť stávající průběh koridoru neumožňuje průjezd vysokorychlostních vlaků.

Součástí přeložky je nový viadukt, respektive dvojice viaduktů bezprostředně navazující na železniční stanici Vyškov na Moravě severovýchodním směrem přes údolí říčky Hané, kde nahradí stávající jednokolejný most. Každý most o délce cca 450 m je složen z deseti polí o rozpětí 45 m (35 m v krajních polích), je půdorysně mírně zakřivený a výškově mírně stoupající s proměnným sklonem. Nosná konstrukce je ocelobetonová spřažená, spodní část tvoří čtveřice plnostěnných ocelových nosníků, mostovka je železobetonová o šířce cca 12 m, niveleta koleje nad terénem je cca 13,5 m. V příčném profilu je mostovka směrem k okrajům zeštíhlena, což přispěje k optickému odlehčení konstrukce. Svislou podporu tvoří devět dvojic železobetonových pilířů o půdorysném rozměru 7 × 3 m a výšce cca 10 m. Také pilíře jsou směrem do středu prolomené, aby došlo k jejich optickému zeštíhlení. Trakční stožáry jsou kotveny k pilířům a procházejí mostovkou. Barevnost konstrukcí bude umírněná, betonové části budou v přírodním odstínu betonu, ocelové nosníky antracitově šedé.

Z důvodu velké hlukové zátěže v osídlené oblasti je nutná instalace protihlukových stěn, a to po obou stranách obou mostovek. Směrem k sídlišti jsou navrženy protihlukové stěny do výšky 3 m, směrem k rekreační zóně Smetanovy sady do výšky 1,5 m. Stěny budou ve spodní části pevné, horní část bude prosklená a bude oživena barevnou škálou v pastelových tónech od žluté přes oranžovou po červenou, takže při průjezdů vlaků v nočních hodinách bude vznikat zajímavý světelný efekt.

autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
fáze projektu:
studie
projekt:
2018