00481 veřejné prostranství při temenické

< 1 / 4 >

Návrh úprav veřejných prostranství v okolí knihovny a bývalé prodejny v těsné blízkosti centra Šumperka řeší především bezbariérové zpřístupnění objektů propojením jednotlivých úrovní, nedostatek parkovacích míst a vytvoření kvalitního, přehledného veřejného prostoru.

Před knihovnou je navržena nová vstupní terasa s navazující piazzetkou, přecházející do schodiště doplněného rampami a odpočivnými podestami. Vložené bloky zeleně zároveň nabízejí možnost sezení.

místo stavby:
Temenická, Šumperk, Olomoucký kraj
klient:
Město Šumperk
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
projekt:
2014
realizace:
2017
řešené území:
0,9