00665 územní studie za andělskou

< 1 / 4 >

Řešené území se nachází na jižním okraji Olomouce, mezi ulicemi Andělskou, Nebeskou a železniční tratí, a je územním plánem vymezeno jako stabilizovaná plocha individuální rekreace a stabilizovaná plocha zemědělská. Územní studie prověřuje návrh nové zahrádkářské osady, která bude sloužit jako náhrada za zahrádky zrušené při realizaci protipovodňových opatření kolem řeky Moravy, a to v několika variantách lišících se intenzitou zástavby. Územní studie bude sloužit jako podklad pro změnu územního plánu.

místo stavby:
Olomouc-Povel, CZ
klient:
Statutární město Olomouc
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
fáze projektu:
územní studie
projekt:
2018
řešené území:
5,9 ha