00512 územní studie US-61 „pavlovická“

< 1 / 4 >

Bývalý areál Moravskoslezských dřevařských závodů se nachází východně od centra Olomouce, mezi silnicí první třídy a železniční tratí. Po ukončení jeho provozu v 90. letech 20. století postupně morálně i technicky zastaral. Cílem územní studie je navrhnout zapojení rozvojových ploch do území a prověřit podrobnější podmínky jejich využití jako podklad pro rozhodování v území.

místo stavby:
Pavlovická, Olomouc, CZ
klient:
MORAVOINVEST CZ spol. s r.o.
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jan Špirit, Bohuš Zoubek
fáze projektu:
územní studie
projekt:
2015
řešené území:
3,84 ha