00706 územní studie US-04 kuřim-u statku

< 1 / 4 >

Řešené území se nachází v západní části k.ú. Kuřim mezi ulicí Tišnovskou a železniční tratí. Území je dnes z větší části nezastavěné a využívané pro zemědělství, na okraji při Tišnovské ulici ale zahrnuje také městský hřbitov, výrobní areál, současnou zástavbu rodinných domů a areál historického statku. Územní studie prověřuje možnosti nového využití území zejména pro zástavbu bytových a rodinných domů a pro související veřejnou infrastrukturu (veřejná prostranství a obslužnou dopravní a technickou infrastrukturu), počítá ale i s rozvojem hřbitova a využitím původního statku pro občanské vybavení.

místo stavby:
Kuřim
klient:
INVESTATE Management s.r.o.
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Bohuš Zoubek, Jan Špirit, Katarína Vankušová
fáze projektu:
územní studie
projekt:
2021
řešené území:
11,5 ha