00627 územní studie tyršova A0033

< 1 / 3 >

Územní studie řeší možnosti prostorového uspořádání na ploše A0033 určené pro smíšené obytné využití, která se nachází mezi silnicí II/385 a potokem Kuřimka. Návrh bude využit jako podklad pro rozhodování o změnách v území a zároveň jako podklad pro změnu územního plánu.

místo stavby:
Tyršova, Kuřim, CZ
klient:
Čokoládovny Fikar s.r.o.
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
fáze projektu:
územní studie
projekt:
2018
řešené území:
5,3 ha