00448 územní studie třešť – niva

< 1 / 4 >

Niva Třešťského potoka prochází celým městem, východně od historického centra. Nově je toto území koncipováno jako městský park propojený stromořadím velkých stromů a in-line + cyklostezkou (v zimě běžkařským okruhem), s přírodním koupalištěm, lagunou, pěšími lávkami přes potok, hřišti a sportovišti. Součástí návrhu je i vytvoření několika parkovišť sloužících pro přilehlé centrum města.

klient:
Město Třešť
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
projekt:
2014
řešené území:
16,7 ha