00322 územní studie tesco-dornych

< 1 / 5 >

Obchodní dům Tesco se nachází v atraktivní poloze na hranici starého a vznikajícího nového centra Brna. Předmětem studie bylo prověřit možnost rozšíření stávajícího obchodního domu v souladu s platnou územně plánovací dokumentací a navrhnout cílové uspořádání souvisejících veřejných prostranství. Územní studie vymezila šest okruhů řešení: koridor mezi stávajícím nádražím a OD Tesco, pěší komunikace k ulici Dornych, rozšíření rozptylového prostoru Dornych – Úzká, veřejná obchodní ulice, zachování prostupnosti území a všesměrná křižovatka. Tato témata jsou rozpracována v širších územních souvislostech a v dlouhodobém časovém horizontu, ve čtyřech etapách.

místo stavby:
Dornych, Brno, CZ
klient:
Statutární město Brno
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
fáze projektu:
územní studie
projekt:
2011
řešené území:
3,57 ha