00532 územní studie systém sídelní zeleně města šumperk

< 1 / 1 >

Účelem územní studie je zmapovat a navrhnout širší rámec systému sídelní zeleně na území města Šumperka.

místo stavby:
Šumperk, CZ
klient:
město Šumperk
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
spolupráce:
Milan Kynčl
fáze projektu:
územní studie
projekt:
2015
řešené území:
2 788 ha