00403 územní studie sts vyškov

< 1 / 5 >

Areál bývalé STS ve Vyškově je jedním z městských brownfields. Nachází se v blízkosti městského centra, v lokalitě obytné zástavby. V návrhu je území rozděleno obslužnou komunikací v režimu obytné zóny na dvě části. V severozápadní části navazuje obytný soubor na sousední obytnou zástavbu osmipodlažních panelových domů čtyřpodlažními bytovými domy (viladomy). Směrem na jihovýchod přechází zástavba do dvoupodlažních řadových rodinných domů, které přiléhají k říčce Hané a objemově tak navazují na nízkopodlažní řadovou zástavbu ulice Tržiště.

místo stavby:
Těžiště, Vyškov, CZ
klient:
město Vyškov
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
fáze projektu:
územní studie
projekt:
2013
řešené území:
1,3 ha