00586 územní studie stávání

< 1 / 4 >

Řešené území se nachází na severním konci zástavby Hrušovan cca půl kilometru od jejich centra. Účelem územní studie je prověření možností budoucího uspořádání lokality zejména ve prospěch zástavby rodinných domů, a to především s ohledem na hlukové limity železniční trati, která prochází po západním okraji území.

místo stavby:
Stávání, Hrušovany u Brna, CZ
klient:
obec Hrušovany u Brna
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jan Špirit, Bohuš Zoubek
fáze projektu:
územní studie
projekt:
2016
řešené území:
6,3 ha