00675 územní studie slaniskový kopec

< 1 / 4 >

Řešené území se nachází v severní části k. ú. Ivaň, ležící zhruba 14 km jihovýchodně od Pohořelic, jedná se o bývalý vojenský areál protivzdušné raketové obrany Brna. Územní studie prověřuje možnosti nového využití území ve prospěch malé průmyslové zóny a dále možnosti napojení území na silniční síť a technickou infrastrukturu.

místo stavby:
Ivaň
klient:
obec Ivaň
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Bohuš Zoubek, Jan Špirit, Jana Šímová
fáze projektu:
územní studie
projekt:
2018–2019
řešené území:
17,3 ha