00517 územní studie sídliště hloučela

< 1 / 2 >

Cílem územní studie je odstranit či zmírnit deficit odstavných a parkovacích stání v sídlišti při zachování optimálního rozsahu veřejných prostranství a návrh jejich funkčního uspořádání. Je navrženo využití všech ploch v území a prostorová regulace rozvojových ploch vymezených územním plánem v severozápadní části území.

místo stavby:
sídliště Hloučela, Prostějov, CZ
klient:
Statutární město Prostějov
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
fáze projektu:
územní studie
projekt:
2015
řešené území:
18,5 ha