00391 územní studie polní

< 1 / 4 >

Studie řeší plošné uspořádání a regulativy výstavby na území v západní části Šumperka při ulici Polní a Zábřežské. Vymezuje veřejná prostranství a soukromé pozemky. Území je řešeno jako obytná lokalita pro výstavbu rodinných domů s obslužnými komunikacemi se smíšeným provozem vozidel a pěších (zóna 30) a parkem pro každodenní rekreaci. Jsou zde navrženy převážně individuální rodinné domy, ale také čtyři řadové domy z důvodu lepšího vymezení prostoru parku.

místo stavby:
Polní, Šumperk, CZ
klient:
město Šumperk
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
fáze projektu:
územní studie
projekt:
2013
řešené území:
10,5 ha