00511 územní studie „podlesí F016“

< 1 / 2 >

Předmětem územní studie je koordinace výstavby v lokalitě, která sice není rozsáhlá, ale jsou zde složitější majetkoprávní poměry a střetává se tu několik různých záměrů (výstavba kruhové křižovatky, nová parcelace v části řešeného území, řešení navržené územním plánem). Územní studie je podkladem pro další rozhodování samosprávy a státní správy v konkrétních správních řízeních týkajících se rozvoje uvnitř řešeného území.

místo stavby:
Podlesí, Kuřim, CZ
klient:
město Kuřim
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jaroslava Soukupová
fáze projektu:
územní studie
projekt:
2015
řešené území:
1,3 ha