00523 územní studie podhrádek, líšnice a změna z1

< 1 / 2 >

Řešené území leží u jižní hranice obce Líšnice. Jedná se o plochu využívanou pro sportovní a rekreační aktivity a na ni navazující plochu, která je Územním plánem Líšnice navržena k rozvoji občanského vybavení sportovně-rekreačního charakteru. Cílem Územní studie „Podhrádek“ je v řešeném území navržení podrobnějšího využití na základě prověření kapacity území a aktuálních potřeb obce. Území je navrženo k využívání jako sportovně-rekreační areál obce. Měl by zajistit možnost rekreačního či sportovního vyžití různých věkových kategorií, od nejmenších po seniory. Také by měl sloužit pro konání sportovních či kulturních akcí. Vzhledem k funkci areálu se jeví nejvhodněji solitérní rozmístění budov, proto není stanovena stavební čára ani výška zástavby. Pro zachování prostupnosti území je navrženo zachování stávajícího severojižního průchodu územím. 

místo stavby:
Líšnice
klient:
Obec Líšnice
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Bohuš Zubek
fáze projektu:
územní studie
projekt:
ÚP: 2015, Z1: 2019
zastavěná plocha:
542 m2