00578 územní studie pod kozí horou

< 1 / 5 >

Řešené území se nachází na rozhraní městských částí Brno-Komín a Brno-Žabovřesky, z východní strany je ohraničeno masivem lesa na Kozí hoře. Cílem územní studie je prověřit možnosti rozšíření plochy bydlení na území dnešních zahrádek, vyřešit dopravní napojení lokality, navrhnout vhodný způsob budoucího prostorového uspořádání včetně veřejného prostranství.

místo stavby:
lokalita pod Kozí horou, Brno Žabovřesky/Komín, CZ
klient:
Statutární město Brno
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jan Špirit, Bohuš Zoubek
fáze projektu:
územní studie
projekt:
2018
řešené území:
7,7 ha