00678 územní studie op prostějov

< 1 / 4 >

Původní výrobní areál oděvního závodu OP Prostějov se nachází ve východní části Prostějova, mezi tokem Hloučely a železniční vlečkou. V roce 2014 byl zbaven většiny budov s výjimkou kotelny. Územní studie prověřuje možné využití lokality zejména ve prospěch smíšené výrobní zástavby, včetně řešení dopravní a technické infrastruktury, a stanovuje hlavní požadavky na prostorové uspořádání budoucí zástavby.

klient:
ASTRIA GROUP, a. s.
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Lenka Havlíčková, Jan Špirit, Bohuš Zoubek
fáze projektu:
územní studie
projekt:
2018
řešené území:
11,9 ha