00415 územní studie náměstí svobody – čsl. armády

< 1 / 4 >

Řešené území se nachází v blízkosti historického centra Šumperka. Jeho součástí je zakončení pěší zóny na Hlavní třídě s prostorem tržiště.

Hlavním záměrem návrhu je zdůraznění městského charakteru veřejných prostranství, posílení a doplnění jejich společenské a rekreační funkce, posílení cyklistické a pěší infrastruktury v území a snížení deficitu počtu odstavných a parkovacích stání.

Stávající převážně dopravní prostor náměstí Svobody je řešen tak, aby minimalizoval plochy komunikací. Díky nově vedenému propojení ulice 8. května s ulicí Čsl. armády vzniká na náměstí nová pěší plocha trojúhelníkového tvaru. Koncepce uvažuje se zavedením sdíleného dopravního prostoru (shared space) – tj. opatření pro maximální zklidnění dopravy a tím pro jasnou preferenci chodců a cyklistů.

místo stavby:
náměstí Svobody – Čsl. armády, Šumperk, Olomoucký kraj
klient:
město Šumperk
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
projekt:
2013
řešené území:
11,2