00691 územní studie moravské knínice – pod hřbitovem

< 1 / 3 >

Řešené území se nachází za humny stávajících domů na severní straně historické návsi (dnes Kuřimská ulice) ve východní části obce. Je vymezeno zahradami stávající zástavby.

Územní studie řeší podrobnější funkční využití a prostorové uspořádání řešeného území. Řešené území je navrženo zejména k zástavbě rodinnými domy, k výstavbě komunikací obsluhující předmětné pozemky a k realizaci veřejného prostranství se vzrostlou zelení a související vybaveností, které zabezpečí nároky místních obyvatel z hlediska jejich každodenní rekreace.

místo stavby:
Moravské Knínice, CZ
klient:
Obec Moravské Knínice
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Bohuš Zoubek, Jan Špirit, Jana Šímová
fáze projektu:
územní studie
projekt:
2019
řešené území:
2,4 ha