00197 územní studie mohelnice-sever

< 1 / 2 >

Město Mohelnice leží na důležité silniční křižovatce, asi 35 km od Olomouce severozápadním směrem, na Moravskou Třebovou a Hradec Králové. Řešené území se nachází na severním okraji města, kde navazuje na stávající zástavbu rodinných domů.

Řešení vychází z mohelnických historických struktur a vytváří tři části (západní, střední a východní) s kompletní škálou funkcí a typů prostor. Každá z těchto částí obsahuje vlastní subcentrum s veřejnou funkcí, kolem kterého je dále organizována zástavba bytových a řadových domů v pravoúhlém rastru, s různými posuny, střídáním volných a sevřených prostranství, s různou hustotou a výškou zástavby. Ze severu a západu je celá lokalita ohraničena pásem zeleně, který vytváří přirozenou hranici budoucího města.

místo stavby:
Mohelnice, Olomoucký kraj
klient:
Město Mohelnice
projekt:
2009
řešené území:
32 ha